Pre rodičov ZS pri nástupe do školy dieťaťa... školský rok 2020/2021. Tu prinášame dotazník / čestné prihlásenie rodiča pre dieťaťa, ktoré je potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do školy 2.9.2020....

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Odkaz na stiahnutie dotazníka pre rodiča nájdete tu.  

 

Ukážka tlačivá.

 

ZDROJ: minedu.sk

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť